Cho͘-sòe (租稅) ia̍h sòe-kim (稅金), sī tong hoat-jîn (khì-gia̍p, chi̍p-thé), he̍k-chiá kò-jîn thong-kòe pún-sin ê lô-tōng tit-tio̍h siu-ji̍p kah hôe-pò ê sî, óng-óng ài kiáu-la̍p hō kok-ka ia̍h it-tēng pí-lu̍t ê chîⁿ-hāng.

Total revenue from direct and indirect taxes given as share of GDP in 2017[1]

Tsù-káiSiu-kái

  1. "Total tax revenues". Our World in Data. 7 March 2020 khòaⁿ--ê.