Chola Ông-tiâu toā biō kûn

Hiān-chûn ê Chola Ông-tiâu toā biō kûn (Eng-gí: Great Living Chola Temples; Hoat-gí: Grands temples vivants Chola) sī UNESCO chí-tēng ê Sè-kài Ûi-sán, sī Ìn-tō͘ lâm-hong Chola Ông-tiâu sî-kî ê chi̍t koá toā biō.

Darasuram ê Airavateshwarar Gopuram.