Chu-liāu-hêng (Eng-gí: data type) sī tùi chu-liāu ê hun-lūi, tī tiān-náu thêng-sek, thang keng-kòe chi̍t khoán hun-lūi, hō͘ chhau-chi̍p-khì (compiler) he̍k-chiá thong-e̍k-khì (interpreter) thang phòaⁿ-toān chu-liāu ê sú-iōng hong-sek.

Khòaⁿ lēng-gōa

siu-kái