Chhau-chi̍p-khì

Chhau-chi̍p-khì (Eng-gí: compiler) sī chi̍t chióng tiān-náu thêng-sek, thang kā sú-iōng bó͘ khoán thêng-sek giân-gí siá--ê goân-sú-bé choán chò lēng-gōa chi̍t khoán tiān-náu giân-gí, āu-chiá it-poaⁿ sī jī-chì ê hêng-sek, sī thê-kiong ki-khì chip-hêng su-iàu--ê chu-sìn.

Siong-koanSiu-kái