Colosseum, goân-lâi ê Latin miâ sī Amphitheatrum Flavium, sī chi̍t-ê tn̂g-ko-îⁿ ê îⁿ-hêng kio̍k-tiûⁿ, só͘-chāi tī Italia ê Lô-má, sī Lô-má Tè-kok1 sè-kí kiàn-siat.

Colosseum