Comune (ho̍k-sò͘ comuni; hoat-im: Ko-mu-neh) sī Italia ê ki-chân chèng-koân miâ-chheng. Tī Tiong-bûn, comune pī hoan-e̍k chòe chhī-tìn (市鎮).

Italia só͘-ū ê comune.