Ki-chân chèng-koân (Hàn-jī: 基層政權; Eng-bûn: Municipality) kóng-ê sī chi̍t-ê kok-ka lāi-pō͘ siōng ki-chân ê chèng-hú lūi-hêng; thong-siông sī tùi-èng ki-chân hêng-chèng-khu ê hêng-chèng [1]tan-ūi. Ki-chân chèng-koân tī bô-kāng ê kok-ka ia̍h-sī tē-khu ū bô-kāng ê kóng-hoat.

  1. https://www.irfani-islam.in