Costa Rica kok-ka kha-kiû-tūi

Costa Rica kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Costa Rica ê kiû-tūi.

Costa Rica kok-ka kha-kiû-tūi
Selección de fútbol de Costa Rica
Goā-hō Los Ticos (The Ticos)
La Sele (The Selection)
La Tricolor (The Tricolor)
Hia̍p-hoē Federación Costarricense de Fútbol (FCRF)[1]
Tāi-lio̍k Liân-bêng CONCACAF (North America)
Tē-khu Liân-bêng UNCAF (Central America)
Chú kàu-liān Luis Fernando Suárez
Tūi-tiúⁿ Keylor Navas
Chhut-tiûⁿ siōng chē Celso Borges (158)
Ji̍p kiû siōng chē Rolando Fonseca (47)
Chú-tiûⁿ Estadio Nacional
FIFA tāi-bé CRC
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 32 Decrease 1 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[2]
Siōng koân 13 (2015 nî 2 goe̍h–3 goe̍h)
Siōng kē 93 (1996 nî 7 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Costa Rica 7–0 El Salvador 
(Guatemala Guatemala Chhī; 1921 nî 9 goe̍h 14 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Costa Rica 12–0 Puerto Rico 
(Colombia Barranquilla; 1946 nî 12 goe̍h 10 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Be̍k-se-ko 7–0 Costa Rica 
(Be̍k-se-ko México Chhī; 1975 nî 8 goe̍h 17 ji̍t)
 Se-pan-gâ 7–0 Costa Rica 
(Qatar Doha; 2022 nî 12 goe̍h 23 ji̍t)
Sè-kài Poe
Thâu-tiûⁿ 6 (1990 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán 4-hun koat-sài (2014)
Kim Poe
Thâu-tiûⁿ 20 (1963 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Koan-kun (1963, 1969, 1989)
Kok-ka Liân-sài Koat-sài
Thâu-tiûⁿ 1 (2021 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Tiān-kun (2021)
Bí-chiu Poe
Thâu-tiûⁿ 5 (1997 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán 4-hun koat-sài (2001, 2004)
Tit-kàu ê chióng
CONCACAF Kim Poe
Kim-pâi – koan-kun 1963 El Salvador kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 1969 Costa Rica kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 1989 Pak Bí-chiu kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 2002 Bí-kok kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 1965 Guatemala kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 1971 Trinidad kap Tobago kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 1985 Pak Bí-chiu kiû-tūi
Tâng-pâi – kùi-kun 1993 Pak Bí-chiu kiû-tūi
Tiong Bí-chiu Kok-ka Poe
Kim-pâi – koan-kun 1991 Costa Rica kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 1997 Guatemala kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 1999 Cost Rica kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2003 Panama kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2005 Guatemala kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2007 El Salvador kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2013 Costa Rica kiû-tūi
Kim-pâi – koan-kun 2014 Bí-kok kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 1993 Honduras kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 2001 Honduras kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 2009 Honduras kiû-tūi
Gîn-pâi – a-kun 2011 Panama kiû-tūi

Chham-khó chū-liāu siu-kái

  1. Araya, José Fernando (24 November 2021). "Esta es la nueva imagen de la Federación Costarricense de Fútbol | Teletica". Teletica (ēng Se-pan-gâ-gí). 25 November 2021 khòaⁿ--ê. 
  2. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.