DalvíkurbyggðPeng-tē Norðurland eystra toā-khu ê chi̍t ê chū-tī-thé (sveitarfélög).

Dalvíkurbyggð
—  Chū-tī-thé  —
Kok-ka  Peng-tē
Toā-khu Norðurland eystra
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 598 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,861 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 3.1/km2


Che sī chi̍t phiⁿ kap Peng-tó tē-lí siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.