Tek-ì-chì Tè-kok

(Tùi Deutsch Tè-kok choán--lâi)

Tek-ì-chì Tè-kok (Tek-gí: Deutsches Kaiserreich; chèng-sek hō-miâ sī Deutsches Reich) sī Tek-kok chū 1871 nî thóng-it kàu 1918 nî hông-tè Wilhelm 2-sè thè-ūi kî-kan ê chèng-thé.