Doilungdêqên Khu

(Tùi Doilungdêqên-khu choán--lâi)

Doilungdêqên-khu (Chōng-gí: སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་ཆུས།, Hàn-gí: 堆龍德慶區) sī Tiong-kok Se-chōng Chū-tī-khu Lhasa-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu.