Edgar Allan Poe (1809 nî 1 goe̍h 19 – 1849 nî 10 goe̍h 7) sī Bí-kok ê si-jîn, té-phiⁿ-kó͘ chok-ka, ke̍k-chok-ka, pian-chip, phêng-lūn-ka, té-bûn chok-ka, kiam Bí-kok lōng-bān ūn-tōng ê thâu-lâng. Poe ê khióng-pò͘ siáu-soat (macabre) kap Sîn-pì siáu-soat (mystery fiction) siāng ū-miâ; i mā sī Bí-kok khah chá khai-sí siá té-phiⁿ-kó͘ ê chok-ka; hông chun-chhûn chò thàm-cheng siáu-soat kap hoān-choē siáu-soat ê khai-ki-chó͘; tùi kho-ha̍k siáu-soat ê chhut-hiān mā ū kòng-hiàn. Poe 40 hoè tō lâi koè-sin, sí-in bē-tàng khak-tēng. 1841 nî ê Rue Morgue ê bô͘-sat-àn (The Murders in the Rue Morgue) sī Poe khah ū-miâ ê chok-phín.

Edgar Allan Poe 1848 nî hip ê siòng.