Elijah Jordan Wood (1981 nî 1 goe̍h 28 chhut-sì) sī Bí-kok ê ián-oân. I thâu piàn chhut-hiān tī tiān-iáⁿ lāi sī ùi 1989 nî ê Back to the Future Part II poaⁿ chi̍t-ê sió kak. Sè-hàn sî pat iàn kòe Radio Flyer (1992), Flipper (1996) téng-téng.

Elijah Wood (2014)

I siāng chhut-miâ ê kak-sek sī ùi 2001 khai-sí ê The Lord of the Rings tiān-tiáⁿ hē-lia̍t lāi-bīn ián Frodo Baggins.