Amir

(Tùi Emir choán--lâi)

Amir (a. أمير‎‎ ʾAmīr [ʔaˈmiːr]; eng. Emir) sī A-la-pek kok-ka kap Afghanistan chi̍t khoán hôa-cho̍k hâm-thâu. Amir chit jī pún-sin ū "chí-hui-koaⁿ", "chiong-kun", ia̍h "chhin-ông" ê ì-sù. Lú-sèng ê hêng-sek sī kiò Amirah (أميرة ʾAmīrah).

Amir chhōa-thâu ê chèng-tī si̍t-thé, thang kiò-chò amir-kok (a. إمارة‎‎ imārah, ho̍k-sò͘: إمارات imārāt; eng. emirate), A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok chiō sī chē-ê Amir-kok liân-ha̍p--khí-lâi ê liân-pang kok-ka; Kuwait kap Qatar mā sī Amir-kok ê hêng-sek.