EsposendePhû-tô-gâ Braga koān ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).

Esposende
—  Chū-tī-thé  —
Esposende ê kéng-sek
Esposende ê kéng-sek
Esposende ê kî-á
Kî-á
Esposende ê hui-kì
Hui-kì
Esposende ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Esposende ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Esposende ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Phû-tô-gâ
Koān Braga
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 95 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 33,325 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 350.8/km2

Liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Phû-tô-gâ tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.