Chhēng tio̍h thoân-thóng ho̍k-chong ê Flamenco bú-chiá.

Flamenco sī goân-chū Se-pan-gâ lâm-pō͘ Andalusia, Extremadura iáu-ū Murcia tē-khu ê chi̍t khoán im-ga̍k kap bú-tō ê lūi-hêng.