Ford Chū-tōng-chhia Kong-si (Eng-gí: Ford Motor Company) (NYSEF) sī khoà-kok-sèng ê chū-tōng-chhia chè-chō kong-si, chóng-pō͘ tī Bí-kok Michigan ê Dearborn. Kong-sī ê chòng-pān-jîn sī Henry Ford.

Ford Escape.