Henry Ford (1863 nî 7 goe̍h 301947 nî 4 goe̍h 7) sī Ford Chū-tōng-chhia Kong-si ê khí-chō-jîn.

Henry Ford (1919)

Ford chhut-sì tī Bí-kok Michigan Chiu ê Springwells Township (hiān-chú-sî ê Dearborn). In lāu-pē lāu-bú sī ùi Éire chhian-soá kàu Bí-kok ê î-bîn. Chū sè-hàn i tio̍h tùi ki-hâi chin ū hèng-chhù.

Ford tī 1903 nî kap lēng-goā 11-ê tâu-chu-chiá kiàn-li̍p Ford Chū-tōng-chhia Kong-si. Tī 1913 nî ê sî-chūn, kong-si khai-sí sú-iōng chng-phòe soàⁿ chè-chō chū-tōng-chhia, hō· seng-sán toā-liōng cheng-ka. Keng-chè-ha̍k-ka chiōng chit-chióng hiān-siōng hō-chò Ford-chú-gī.