Fryslân SéngHô-lân pak-pō͘ ê séng-hūn; séng-hōe siat tī Leeuwarden. Choân séng jîn-kháu 642,230 lâng.

Provinsje Fryslân
Fryslân Séng
 Hô-lân
Fryslân ê séng-hui
Séng-kî Séng-hui
Fryslân ê ūi-tì só͘-chāi
Séng-hōe Leeuwarden
Lú-ông choan-goân
Chong-kàu (1999) Sin-kàu (39%)
Kong-kàu (8%)
Bīn-chek
• lio̍k-he̍k
• chúi-he̍k

3,349 km²
2,392 km²
Jîn-kháu (2015)
• Chóng-jîn-kháu
bi̍t-tō͘

646.092
193/km²
Séng-koa De âlde Friezen
ISO NL-FY
Bāng-chām www.fryslan.frl