Gí-tah-chhiú sī ián-chàu gí-tah ê im-ga̍k-ka, i-ê ga̍k-khì khó-lêng sī kó͘-tián gí-tah, goân-seng gí-tah, tiān-chú gí-tah kap bass gí-tah.

Chhut-miâ ê gí-tah-chhiú.