Gîn-pâi (銀牌) it-poaⁿ sī chióng-lē pí-sài tē-jī miâ iu-sèng-chiá ê chióng-pâi. Tē-it kap tē-saⁿ miâ hun-pia̍t tit-tio̍h kim-pâi kap tâng-pâi.

Gîn-pâi

Siong-koanSiu-kái