Gô͘ Sam-kùi

Gô͘ Sam-kùi (吳三桂; 1612 nî 6 goe̍h 8 ji̍t – 1678 nî 10 goe̍h 2 ji̍t), pió-jī Tiông-pek (長伯) kah Goe̍h-só͘ (月所), tī Tiong-kok Liâu-tang chhut-sì. Gô͘ Sam-kùi sī Gô͘ Chu (吳周) ê kiàn-kok hông-tè.

Gô͘ Sam-kùi.