Gūi Hàu-bûn-tè (Hàn-jī: 魏孝文帝; 467 nî  – 499 nî ), pún-miâ Thok-poa̍t Hông (拓跋宏), tī 494 nî kái-miâ hō choè Goân Hông (元宏). I sī Pak Gūi ê tē 7 tāi hông-tè, 471 nî kàu 499 nî chāi-ūi. I chāi-ūi ê sî-hāu, hoat-tōng Sian-pi ê Hàn-hoà ūn-tōng.