chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 430 nî-tāi | 440 nî-tāi | 450 nî-tāi | 460 nî-tāi | 470 nî-tāi | 480 nî-tāi | 490 nî-tāi
: 462 nî | 463 nî | 464 nî | 465 nî | 466 nî | 467 nî | 468 nî | 469 nî | 470 nî | 471 nî | 472 nî
467 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-ngó͘
kàu
Teng-bī
Gregorius le̍k 467 nî
CDLXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 1011 nî
Tō-kàu-le̍k 3164 nî
Hoê-le̍k 160 BH~159 BH
Hông-kì 1127 nî
Tân-kì 2800 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4227~4228


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 522 – 523
- Shaka Samvat 389 – 390
Iran le̍k -155 – -154
Runic le̍k 717
Assyria le̍k 5217 nî
Ethiopia le̍k 461~462

467 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 467 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 467 nî