Gemeinde (ho̍k-sò͘ Gemeinden) sī Tek-kok kap Ò-tē-lī siōng ki-chân ê hêng-chèng khu-e̍k; tī Hôa-bûn sè-kài hoan-e̍k chò chhī-tìn (市鎮). 2009 nî, Tek-kok kok-lāi lóng-chóng ū 12013 ê chhī-tìn.