Sound Giorgio Napolitano? (1925 nî 6 goe̍h 29Naples chhut-siⁿ), Italia Kiōng-hô-kok tē 11 jīm chóng-thóng, tī 2006 nî 5 goe̍h 10 soán tiâu, 15 hō chiū-jīm. Chìn-chêng tam-jīm chiong-sin chham-gī-oân (senatore a vita). Italia Kiōng-sán-tóng tóng-oân (1945 chì 1991 nî), tóng kái-soàⁿ liáu-āu chham-ka Chó-phài Bîn-chú Tóng (āu--lâi kái hō Chó-phài Bîn-chú-chiá).

Giorgio Napolitano

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Giorgio Napolitano