Goân-khong (Se Chìn)

Goân-khong (元康; 291 nî ~ 299 nî) sī Se Chìn Hūi-tè ê liân-hō; chêng-āu 9 tang.

元康
Goân-khong
291 nî ~ 299 nî
Kok-ka
Se Chìn
Kun-chú
Hūi-tè
Tn̂g-té
9 tang

Tōa Tāi-chì Siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió Siu-kái

Siong-koan Siu-kái


Goân-khong (Se Chìn)
Chiap-sio̍k
Éng-pêng
Se Chìn ê liân-hō Kè-sio̍k
Éng-khong