chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 2 sè-kí | 3 sè-kí | 4 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 260 nî-tāi | 270 nî-tāi | 280 nî-tāi | 290 nî-tāi | 300 nî-tāi | 310 nî-tāi | 320 nî-tāi
: 286 nî | 287 nî | 288 nî | 289 nî | 290 nî | 291 nî | 292 nî | 293 nî | 294 nî | 295 nî | 296 nî
291 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 291 nî
CCXCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 0 kang
Hu̍t-le̍k 835 nî
Tō-kàu-le̍k 2988 nî
Hoê-le̍k 341 BH~340 BH
Hông-kì 951 nî
Tân-kì 2624 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4051~4052


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 346 – 347
- Shaka Samvat 213 – 214
Iran le̍k -331 – -330
Runic le̍k 541
Assyria le̍k 5041 nî
Ethiopia le̍k 285~286

291 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 291 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 291 nî