Go-Nizyô Thian-hông (後二条天皇, 1285 nî 3 goe̍h 9 ji̍t – 1308 nî 9 goe̍h 10 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 94 tāi thian-hông, 1301 nî kàu 1308 nî chāi-ūi.

Go-Nizyô Thian-hông
後二条天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 1301 nî – 1308 nî
Chêng-jīm Go-Husimi Thian-hông
Kè-jīm Hanazono Thian-hông
Choân-miâ
Kuniharu (邦治)
Sē-hō
Go-Nizyô Thian-hông
Chhut-sì 1285 nî 3 goe̍h 9 ji̍t(1285-03-09)
Kòe-sin 1308 nî 9 goe̍h 10 ji̍t (23 hòe)