Goa

Ìn-tō͘ sai-pō͘ ê pang

GoaÌn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Panaji, 1961 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 143 bān ê jîn-kháu.

Goa ê ūi-tì.

Le̍k-sú siu-kái

 
Chio̍h-thâu tiau-khek

Goa ê le̍k-sú ū 20,000 kàu 30,000 nî, chio̍k-khì sî-tāi kang-gē piáu-sī liáu Ìn-tō͘ siāng chá lâng teh seng-oa̍h ê chèng-kù.