Groningen Séng (Hô-lân-bûn: Provincie Groningen) sī Hô-lân tang-pak-pō͘ ê séng-hūn; séng-hōe siat tī Groningen. Choân séng jîn-kháu 574,042 lâng.

Provincie Groningen
Groningen Séng
 Hô-lân
Groningen ê séng-hui
Séng-kî Séng-hui
Groningen ê ūi-tì só͘-chāi
Séng-hōe Groningen
Lú-ông choan-goân
Chong-kàu (1999) Sin-kàu (29%)
Kong-kàu (7%)
Bīn-chek
• lio̍k-he̍k
• chúi-he̍k

2,336 km²
623 km²
Jîn-kháu (2006)
• Chóng-jîn-kháu
bi̍t-tō͘

574,042
246/km²
Séng-koa Grunnens Laid
ISO NL-GR
Bāng-chām www.provinciegroningen.nl