Győr-Moson-SopronMagyar ê chi̍t ê kūn (comitaat).

Győr-Moson-Sopron
—   Magyar ê kūn  —
Győr-Moson-Sopron ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Győr-Moson-Sopron ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Győr-Moson-Sopron ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Magyar
Siú-hú Győr
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 3,745 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 447,985 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 119.6/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Magyar tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.