Hàn-ho̍k (Hàn-jī: 漢服) sī Hàn-cho̍k ê bîn-cho̍k ho̍k-chong.

Chhēng hàn-ho̍k ê cha-po͘-lâng kap cha-bó͘-lâng
Emojione 1F458.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap ho̍k-chong siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.