Hàn Soan-tè

Hàn Soan-tè (漢宣帝, chêng 91 nî  – chêng 48 nî ), miâ Lâu Sûn (劉詢), goân-lâi ê miâ-jī kiò choè Lâu Pēng-í (劉病已), sī Hàn-tiâu ê tē 10 tāi hông-tè, chêng 74 nî kàu chêng 48 nî chāi-ūi.

Hàn Soan-tè