Hân Hân (韓寒, 1982 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì ), Tiong-kok Siōng-hái lâng, sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chok-ka, tō-ián kap chit-gia̍p sài-chhia-chhiú.

Hân Hân

I-ê a-pah Hân Jîn-kun iā sī chi̍t ê chok-ka. I tī 1999 nî tit kàu Tiong-kok ê Sin--kài-liām chok-bûn tāi-sài ê chi̍t-téng-chióng. 2000 nî hoat-piáu siáu-soat Sam-tiông-mn̂g í-āu khai-sí chhut-miâ.