Hâng-khong-su̍t (Eng-gí: aeronautics, gí-goân: Hi-lia̍p-gí ὰήρ āēr "khong-khì" + ναυτική nautikē "hâng-hêng") sī koan-hē tio̍h khong-khì lāi hui-hêng ki-hâi ê gián-kiù, siat-kè, kap seng-sán, koh ū chhau-chok tāi-khì-chān lāi hâng-khong-ki kap hóe-chìⁿ ê ki-su̍t.

Siong-koanSiu-kái

  • Hâng-ú-su̍t
  • Hâng-khong, tû liáu hui-hêng-ki ê kang-têng kap chhau-chok, koh pau-koat hui-hêng ê sū-gia̍p kap seng-lí.