Hóe-chìⁿ

Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Hóe-chìⁿ (khu-pia̍t).

Hóe-chìⁿ sī chi̍t khoán lī-ēng hóe-chìⁿ ian-jín thui-sak ê ūn-su khì-kū, hông lī-ēng tī hui-tôaⁿ, thài-khong-chûn he̍k-chiá sī hâng-khong-khì ê thui-chìn. Hit hō hóa-chìⁿ ian-jín, sī goân-choân óa-khò hóe-chìⁿ lāi-bīn chài--ê thui-chìn-che (propellant) leh chhut-la̍t.