Hóe-chìⁿ (khu-pia̍t)

Hóe-chìⁿ ū khó-lêng sī kóng:

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "火箭". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).  (bāng-ia̍h siá ê Tâi-gí ké-soeh kap goân-bûn bô-kâng)