Hâng-ú-su̍t

Hâng-ú-su̍t (Eng-gí: astronautics ia̍h cosmonautics; ì-sù "Ú-tiū hâng-hêng") sī chhiau chhut Tē-kiû tāi-khì-chân ê hâng-hêng lí-lūn kiam si̍t-chok.

Iōng-gíSiu-kái

1920 nî-tāi Hoat-kok Goncourt Ha̍k-īⁿ ê J.-H. Rosny tāi-seng hoat-bêng astronautique chi̍t jī lâi pí-lūi aéronautique (hâng-khong-su̍t).