Hî-nn̄g sī hî só͘ seⁿ ê nn̄g, tiāⁿ ēng chò si̍t-phín. Toā-hūn ê hî-lūi sī kā nn̄g seⁿ chhut thé-goā lâi siū-chēng, hoat-io̍k, m̄-koh liāu-lí ēng ê hî-nn̄g it-poaⁿ sī ti̍t-chiap tùi hî ê thé-lāi the̍h chhut.

Kê-hî ê nn̄g.