Hóe-chheⁿ ê si̍t-bîn

Hóe-chheⁿ ê si̍t-bînjîn-lūiHóe-chheⁿ kiàn-li̍p éng-kiú tēng-ki só͘-chāi ê siat-sióng.

Hóe-chheⁿ si̍t-bîn ê khài-liām

Thài-iông-hē lāi, tû-liáu Tē-kiû í-goā, Hóe-chheⁿ sī siōng-kài sek-ha̍p jîn-lūi toà ê he̍k-chheⁿ, só͘-í Hóe-chheⁿ sī ha̍k-su̍t gián-kiù ê chiau-tiám kap ú-tiū si̍t-bîn ê hāu-soán só͘-chāi. Hóe-chheⁿ ióng-iú Tē-kiû 38% ê tiōng-le̍k, lēng-goā koh kū-pī se-po̍h ê tāi-khì kap phong-phài ê chúi chu-goân.