Hô-lân Ông-kok (Hô-lân-gí: Koninkrijk der Nederlanden, "Kē-tē ê Ông-kok"), sī 1 ê ū hiàn-hoat ê ông-kok. Kin-á-ji̍t ê Hô-lân Ông-kok sī chi̍t ê iû 4 ê kò͘-sêng kok-ka (constituent country) liân-ha̍p cho͘-sêng ê ông-kok: Hô-lân, Aruba, Curaçao kap Sint Maarten.

Hô-lân Ông-kok

2010 nî 10 goe̍h 10 ji̍t, Hô-lân Ông-kok hùi-tû i ê chū-tī-kok Hô-lân léng Antilles, kái choè 3 ê kò͘-sêng-kok: Aruba, Curaçao kap Sint Maarten; í-ki̍p 3 ê Caribe Hô-lân ê chū-tī-chhī: Bonaire, Sint Eustatius kap Saba.

Siong-koan

siu-kái
  Hô-lân chú-tê thâu-ia̍h