Hô-lân léng Antilles

Hô-lân léng Antilles (Hô-lân-gí: Nederlandse Antillen; kū-miâ: Hô-lân léng Se Ìn-tō͘), sī Sió Antilles ê pō͘-hūn, pau-koah 2 cho͘ tiàm tī Caribe-hái ê kûn-tó.

Hô-lân léng Antilles pún-té sī Hô-lân Ông-kok ē-kha ê chū-chú-kok. 2010 nî 10 goe̍h 10 ji̍t hun-lia̍t, kî-tiong Curaçao kap Sint Maarten pìⁿ chò Ông-kok ē-kha ê kok-ka, kî-thaⁿ ê tó-sū pìⁿ te̍k-sû-khu.

Ki-pún chu-liāu siu-kái