Aruba tiàm-tī Caribe-hái, oá Venezuela Paraguaná Poàn-tó ê só͘-chāi, sī Hô-lân Ông-kok ê kò͘-sêng kok-ka (constituent country).

Aruba
Aruba
Aruba ê kî-á
kok-kî
Aruba ê koaⁿ-hng ìn-á
kok-hui
Siōng-koa: Aruba Dushi Tera
"Aruba, tiⁿ-bi̍t ê thó͘-tē"
Chú-khoân kok-ka Hô-lân Ông-kok
Siú-hú
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Oranjestad
Koaⁿ-hong gí-giân Hô-lân-gí, Papiamento
Chèng-hú tāi-gī bîn-chú, gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Willem-Alexander
• chóng-tok
Alfonso Boekhoudt
• siú-siòng
Evelyn Wever-Croes
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
180 km2 (69 sq mi)
Jîn-kháu
• 2019 nî kó͘-kè
116,576 (tē 193 miâ)
• Bi̍t-tō͘
624/km2 (1,616.2/sq mi) (tē 22 miâ)
GDP (PPP) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$4.4 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$37,576
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$3.4 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$28,898
Hoè-pè Aruba florin (AWG)
Sî-khu UTC-4:00 (AST)
Siong-iōng tiān-goân 127 V/60 Hz
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +297
ISO 3166 tāi-hō AW
Siōng-téng domain .aw


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Aruba