Hô-pak-séng

Tiong-kok ê séng
(Tùi Hô-pak choán--lâi)

Hô-pak-séng (河北省) sī Tiong-kok Hôa-pak tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeChio̍h-ka-chng-chhī.

Hô-pak-séng
河北省
—  Séng  —
Goân-bûn choán-siá
 - Hàn-jī 河北省 (Hô-pak-séng)
 - Kán-chheng 冀 (Kì)
 -  
Hô-pak-séng ê só͘-chāi. ê uī-tì
Hô-pak-séng ê só͘-chāi.
Keng-hūi-tō͘: 39°18′N 116°42′E / 39.3°N 116.7°E / 39.3; 116.7
Siú-hú Chio̍h-ka-chng-chhī
Hêng-chèng khu-he̍k 12 ê tē-kip, 172 ê koān-kip, 2207 ê hiong-kip
Chèng-hú
 - Séng-úi Su-kì Zhao Kezhi
 - Séng-tiúⁿ Xu Qin
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 187,700 km2
Jîn-kháu (2015)[1]
 - Lóng-chóng 73,326,101 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 390.7/km2
Jîn-kháu thóng-kè
 - Bîn-cho̍k kò͘-sêng Hàn-cho̍k: 96%
Boán-chiu-cho̍k: 3%
Hoê-cho̍k: 0.8%
Bông-kó͘-cho̍k: 0.3%
 - Giân-gú ia̍h hong-giân
GDP (2016) CNY 3.18 trillion
USD 479 billion[2] (tē 6 miâ)
 • múi lâng CNY 42,886
USD 6,458 (tē 14 miâ)
 • cheng-tióng
HDI (2010) 0.691[3] (tiong) (tē 16 miâ)
Bāng-chām www.hebei.gov.cn

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Jîn-kháuSiu-kái

Le̍k-súSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Bûn-hòaSiu-kái

Chham-khóSiu-kái