?Hún-chiáu
Columba livia
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Columbiformes
Kho: Columbidae
A-kho

chhiáⁿ khoàⁿ lāi-bûn

Hún-chiáu sī sio̍k tī Columbidae kho, iok-liōng ū 300 chéng ê chiáu-á.

Hun-lūiSiu-kái

Í-hā sī hún-chiáu kho ê a-kho kap ē-té ê sio̍k. Chiàu jī-bó pâi-lia̍t: