HTTPChhiau-bûn-pún Choán-sàng Hia̍p-tēng (Hypertext Transfer Protocol) ê Eng-gí kán-lio̍k. I sī WWW bāng téng-bīn chú-iàu ê chi̍t-ê hia̍p-tēng (protocol), sī Web server kap Web liû-lám-khì chi kan kau-thong teh sú-iōng.

Chham-khóSiu-kái

  • James F. Kurose & Keith W. Ross (2013). Computer Networking: A Top-Down Approach (tē-6 pán.). Pearson. ISBN 9780132856201.