?Hang-hî
Dasyatis americana
Pó-io̍k chōng-hóng

Hoà-chio̍h hoān-ûi
Trias-kì kàu hiān-chāi[1]
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Chondrichthyes
A-kong: Elasmobranchii
Chhiau-bo̍k: Batoidea
Ba̍k

Hang-hî sī chi̍t lūi nńg-kut-hî, hun tāi-iok 500 chéng. In ê hun-lūi koan-hē kap soa-hî sio-kīn, chú-iàu chha-piat sī in píⁿ-hêng ê sin-ku.

Chham-khóSiu-kái

  1. Stevens, J. & Last, P.R. (1998). Paxton, J.R. & Eschmeyer, W.N., pian. Encyclopedia of Fishes. San Diego: Academic Press. p. 60. ISBN 0-12-547665-5.