HaramNô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Brattvåg. Choân siâⁿ jîn-kháu 8,617 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 260.45 pêng-hong kong-lí.

Haram
Haram ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Møre og Romsdal
Siú-hú Brattvåg
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Bjørn Sandnes
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 260.45 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 8,617 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)