Møre og RomsdalNô͘-ui ê chi̍t ê kūn (fylke).

Møre og Romsdal
—  Kūn  —
Møre og Romsdal ê hui-kì
Hui-kì
Møre og Romsdal tī Nô͘-ui ê hoān-ûi ê uī-tì
Møre og Romsdal tī Nô͘-ui ê hoān-ûi ê uī-tì
Møre og Romsdal tī Nô͘-ui ê hoān-ûi
Kok-ka  Nô͘-ui
Siú-hú Molde
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 15,099.65 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 259,404 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 17.2/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Nô͘-ui tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.